სუდარა - 20 ლარი
შანდალი - 30 ლარი
სასახლე-მაცივარი
კატაფალკა
ბალზამირება / გაპატიოსნება
სასახლე
სარიტუალო დარბაზი
რეპატრიაცია (გადასვენება)
სუდარა / შანდალი / ტახტი
მიკრო ავტობუსი / ავტობუსი