ავტობუსი 50 ადგილიანი - 130 - 170 ლარი
მიკრო ავტობუსი - 80 - 100 ლარი
მინივენი
სასახლე-მაცივარი
კატაფალკა
ბალზამირება / გაპატიოსნება
სასახლე
სარიტუალო დარბაზი
რეპატრიაცია (გადასვენება)
სუდარა / შანდალი / ტახტი
მიკრო ავტობუსი / ავტობუსი