იტალიური (6 კუთხა )
ქართული ( ტრადიციული )
ქართული ( დაუმუშავებელი )
ქართული ( ტრადიციული )
იტალიური (6 კუთხა )
იტალიური ( 10 კუთხა )
იტალიური (6 კუთხა )
იტალიური ( 10 კუთხა )
იტალიური ( 10 კუთხა )
იტალიური ( 10 კუთხა )
იტალიური ( 10 კუთხა )
იტალიური (6 კუთხა )
იტალიური ( 10 კუთხა )
იტალიური (6 კუთხა )
სასახლე
სასახლე
სასახლე-მაცივარი
კატაფალკა
ბალზამირება / გაპატიოსნება
სასახლე
სარიტუალო დარბაზი
რეპატრიაცია (გადასვენება)
სუდარა / შანდალი / ტახტი
მიკრო ავტობუსი / ავტობუსი